ТОО Металл-Комплект Караганда 

Казахстан

Сферы деятельности

Металлургия, металлообработка

ТОО Металл-Комплект Караганда 

Металлопрокат