ТОО Жаркын Белес 

Казахстан

Сферы деятельности

Медицина, фармацевтика, аптеки

ТОО Жаркын Белес 

Аптека.