ООО Səba ASC 

Баку

ООО Səba ASC 

SƏBA” məhsullarının bazarda öz mövqeyini möhkəmləndirməsində idarəetmə sektorunda beynəlxalq ISO 9001:2008 standartlarının tələblərinə uyğun olaraq korporativ idarəetmə sistemini yaratmaq üçün apardığı məqsədyönlü fəaliyyət də həlledici rol oynayır. Bu tədbirlər kompleksi idarəetmədə keyfiyyəti nəzərəçarpacaq dərəcədə təkmilləşdirməyə və son nəticədə öz məhsulunu dünya səviyyəli məhsullarla bir sıraya qoymağa imkan verib.
 
Компания не разместила информацию об открытых вакансиях.